referandum-640x360

Değişen maddeleri irdelemeyi sürdürelim:

MADDE :9 Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

16-nisan-2017-anayasa-degisikligi-referandumu_1361415

Bu maddeden benim anladığım şu; işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı Cumhurbaşkanını Yüce Divan’a göndermek neredeyse olanaksız bir hale getiriliyor.

Neden mi? Anlatalım:

Hâlihazırda Cumhurbaşkanını Yüce Divan’a gönderebilmenin yolu 413 imza bulmaktan geçiyorken yeni sistemde milletvekili sayısı 600’e çıkmasına rağmen 400 milletvekili yetiyor.

Eee ne var bunda, daha ne yapsın adamlar diyebilirsiniz.

BU YAKLAŞIM ASLINDA BİR ALGI OPERASYONUDUR!

almanya-16-nisan-referandumu-icin-sandiklara-onay-9375449_4977_o

Yeni sistemde Başbakanlık kaldırıldığına göre Cumhurbaşkanını gerçekte eski sistemin Başbakanını yargılama yoluyla kıyaslamak gerekir.

Mevcut anayasada Başbakan hakkında soruşturma, 550 milletvekilinin 1/10’unun, yani 55 milletvekilinin imzasıyla açılabiliyor. ŞİMDİ İSE 300 MİLLETVEKİLİNİN İMZASI GEREKİYOR…

Mevcut anayasada Başbakan 550 milletvekilinin yarıdan bir fazlasının oyuyla Yüce Divan’a sevk edilebiliyorken, ŞİMDİ ONUN YETKİLERİNİ DEVRALAN YENİ SİSTEMİN CUMHURBAŞKANI HAKKINDA 600 MİLLETVEKİLİNİN 3/5’ÜNÜN, YANİ 360 MİLLETVEKİLİNİN OYUYLA ANCAK SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLEBİLİYOR…

Hazreti Yüce Divan’a göndermekse 600 milletvekilinin 2/3’ünün oyuyla mümkün. Yani 400 milletvekili ile…

Nasıl ama?

Bir de meydanlara çıkan konuşmacılar “Cumhurbaşkanının denetlenebilirliğini daha da artırıyoruz. Muhalefet yalan söylüyor” demiyorlar mı, inanın bu adamların artık ALLAH BİR dediğine inanasım gelmiyor.

4-anket

Sen en ufak muhalif söyleminden dolayı tepende Demokles’in Kılıcı gibi açığını bekleyen savcılar tarafından soruşturmalara muhatap kalıyorken, Cumhurbaşkanı seçilmiş kişinin böylece geniş bir suç işleme serbestisi olmuyor mu?

SİZLERE SORUYORUM EYYY “TÜM KALBİYLE EVET” DİYEN VATANDAŞLARIM NE DİYORSUNUZ BU DURUMA?

Dahası da var!

Cumhurbaşkanı seçilen kişi aynı zamanda mecliste en çok milletvekili olan partinin de genel başkanı…

Bu milletvekillerinin hemen tamamı da partilerdeki lider sultasının bir nişanesi olarak genel başkan tarafından tek tek belirlenmiyor mu?

O ZAMAN CUMHURBAŞKANININ YÜCE DİVAN’A GÖNDERİLMESİ MUCİZELERE KALMIYOR MU EY BENİM EVET DİYECEK VATANDAŞIM?

Hadi diyelim bu mucize gerçekleşti, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12’si Cumhurbaşkanı tarafından atandığına göre bu mahkeme onu nasıl yargılayacak?

BİLİYOR MUSUNUZ BU ZIRH, GÖREV SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA DA DEVAM EDİYOR. YANİ NE SUÇ İŞLERSE İŞLESİN ONU YARGILAMAK ARTIK İMKÂNSIZLAŞIYOR…

Yani Sayın Cumhurbaşkanlarımız bundan sonra kafalarını bozanları, işlerine gelmeyenleri, muhaliflerini çekip tabancayla dan dan dan vurabilir. Ne olur ki? Bir düşünün, önce 300 milletvekili bulacaklar, sonra 360 ve en son da 400 milletvekili… Size bir şey diyeyim mi, bırakın Cumhurbaşkanını Yüce Divan’a sevk etmeyi, aynı zamanda parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş milletvekilleri, vurulan garibanlara bin türlü iftira atıp, üstüne bir de suçlu ilân etmezlerse iyidir…

ŞİMDİ ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN VE CEVAP VERİN “TÜM KALBİYLE EVET VERECEK” VATANDAŞLARIM, BU BİR KANDIRMACA DEĞİL DE NE?

Devam edecek…

Uğur GÖRGÜLÜ
04 Nisan 2017 – Gaziantep